Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

REKRUTACJA 2022/23

REKRUTACJA 2022/23

Treść

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej

ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

 

Dokumenty do pobrania - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego – Pobierz Plik

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego kandydatów -  Pobierz Plik

Zgoda na przetwarzanie danych RODO – rekrutacja  RODO

Wola kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23– Pobierz Plik

Oświadczenia:

oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej Pobierz plik

Oświadczenie o wielodzietności: Pobierz Plik

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka: Pobierz Plik

Oświadczenie o zatrudnieniu: Pobierz Plik

Oświadczenie o uczęszczniu rodzeństwa do Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej: Pobierz Plik

Oświadczenie o uczęszczanie na lekcje religii: Pobierz Plik

Oświadczenie o objęciu nadzorem kuratora: Pobierz Plik

Oświadczenie studia stacjonarne: Pobierz Plik

Upoważnienie do odbioru dziecka:  Pobierz Plik

Potwierdzenie woli przyjęcia: Pobierz Plik

 

Dokumenty do pobrania - KLASA I :

Zasady rekrutacji do kl. I  – Pobierz Plik

Wniosek o przyjęcie do kl. I kandydata -  Pobierz Plik

Wniosek o przyjęcie do kl. I kandydata spoza obwodu szkoły -  Pobierz Plik

Zgłoszenie do kl.I  Pobierz Plik

Zgoda na przetwarzanie danych RODO – rekrutacja  RODO

Oświadczenia:

Oświadczenie o wielodzietności: Pobierz Plik

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata: Pobierz Plik

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych:  Pobierz Plik

Oświadczenie o miejscu pracy rodziców: Pobierz Plik

Oświadczenie o odbyciu przygotowania przedszkolnego przez kandydata: Pobierz Plik

Oświadczenie o realizacji obowiązku przedszkolnego lub szkolnego przez rodzeństwo w Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej Pobierz Plik

Potwierdzenie woli przyjęcia do kl. I: Pobierz Plik

 

58301