Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Historia

Treść

  Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej została założona we wrześniu 1899 roku. Ponieważ Królowa Polska nie posiadała ani własnego budynku szkolnego, ani gruntu, szkołę umieszczono w domu Pana Jana Gronia. Nauka odbywała się tarn do 1916 roku. Wtedy to właśnie budynek uległ zniszczeniu ze starości i niestety nauczanie wznowiono dopiero w roku 1920 w spichlerzu wynajętym u Pana Stanisława Ruszkowicza. Dwa lata później zajęcia lekcyjne odbywały się w domu Pani Anny Porębowej "na Pagorku". W 1925 roku naukę prowadzono już we własnym drewnianym budynku. Mijały lata warunki nauki i pracy z roku na rok stawały sie coraz bardziej uciążliwe. Zaistniała potrzeba budowy nowej szkoły. W listopadzie 1981 roku wynajęto dodatkowe pomieszczenia w domu Pana Czesława Ruszkowicza, a jesienią 1983 roku szkoła została przeniesiona do prywatnego budynku Pana Kazimierza Kruczka. Stopniowo rosły mury nowej szkoły, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w to dzieło Urzędu Gminy, Dyrektora Szkoły Pani Czesławy Filipowicz oraz rodziców, którzy społecznie przepracowali wiele dni. Wreszcie w dniu 6 marca 1988 roku rozpoczęła sie nauka w tej wymarzonej szkole. Posiada ona 6 sal dydaktycznych, niedużą salę gimnastyczną. a także kuchnię z zapleczem i szatnie.

Nasza szkoła ma programy nauczania dobrane odpowiednio do możliwości percepcyjnych ucznia oraz ciekawe i nowoczesne metody. Nauczyciele przekazują wiedzę kształtują umiejętności i postawy uczniów, inspirują ich aktywność badawczą rozbudzają motywację do dalszej nauki. Efektem tych działań są wysokie wyniki kształcenia potwierdzone diagnozą wewnątrzszkolną oraz zewnętrznymi badaniami kompetencji uczniów.

Wielu uczniów może też pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami uzyskanymi w Miedzynarodowych i Wojewódzkich Konkursach. Doskonałą okazję do zaprezentowania uzdolnień, talentów i rozwijania potencjału twórczego dzieci stanowią różne konkursy organizowane przez GOK w Kamionce Wielkiej, w których nasi wychowankowie odnoszą niemałe sukcesy. Nasza szkoła rozwija zdolności i zainteresowania uczniów dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych i różnorodnym konkursom. Działania nasze opierają się na zgodnej, harmonijnej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Rodzice - "pierwsi nauczyciele" i najlepsi sojusznicy szkoły – uczestniczą w jej życiu, pomagają w organizowaniu imprez okolicznościowych, wycieczek, zabaw, w wykonywaniu prac społecznych, gromadzą fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły, współdecydują o programie i metodach wychowawczych.

64011