Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Mieć wyobraźnię miłosierdzia

Mieć wyobraźnię miłosierdzia

Treść

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ  MIŁOSIERDZIA

Grupa uczniów naszej szkoły –zadeklarowała, za zgodą rodziców, swój udział w XV edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

Organizatorem Projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Patronat honorowy nad Projektem objęli:

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej

Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski

Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy byli sługami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. Jest to kontynuacja, zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego i rozpoczętego w 2006 roku, długofalowego projektu wychowawczego mającego na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych ludzi, kształtowanie postaw obywatelskich, a także budowanie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach.

       Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”  jest skierowany do uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa małopolskiego. 

„MIŁOŚCIĄ SERCA NASZE DOTKNIJ”- to hasło przewodnie naszego projektu, w ramach, którego uczniowie podjęli szereg działań na rzecz realizacji w codziennym życiu przesłania św. Jana Pawła II. Wolontariat to wrażliwe serce i otwarte na potrzeby innych oczy!

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich Uczniów i Nauczycieli naszej podstawówki. Liczymy na Waszą pomoc i zaangażowanie!

Opiekun projektu: Danuta Siedlarz


 

 

 

60800