Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Smaki życia czyli debata o dopalaczach

Smaki życia czyli debata o dopalaczach

Treść

W dniu 03 listopada 2021 Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER reprezentowanym przez p. Jacka Popów we współpracy z Dyrekcją Szkoły i władzami Gminy Kamionka Wielka zrealizował program profilaktyki uniwersalnej  Smaki życia czyli debata o dopalaczach opracowany przez dr pedagogiki Krzysztofa Andrzeja Wojcieszek. Celem programu było dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenie ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi produktami. Program poruszył także tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana. Program znajduje się na liście banku programów i projektów Bezpieczna Szkoła. Powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

60800