Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2030

Treść

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2030. Konsultacje są one prowadzone w formie:

1. Otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy, organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przedsiębiorcami mającymi siedzibę i/lub prowadzącymi działalność na terenie Gminy Kamionka Wielka, które odbędzie się w dniu 04 listopada 2021 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali plenarnej Urzędu Gminy Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo na adres: m.borczyk@kamionkawielka.pl

 

2.  Zbierania pisemnych uwag, wniosków i propozycji na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka 2021-2030 przekazywanych do Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej mailowo na adres gmina@kamionkawielka.pl lub pisemnie na Dziennik Podawczy, poprzez formularz stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.153.2021 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 września 2021 r. (do pobrania ze strony internetowej www.kamionkawielka.pl).

Konsultacje społeczne potrwają do 17 listopada 2021 r.

Zapraszamy do współdecydowania o kierunkach rozwoju naszej Gminy.

Pliki do pobrania

43387