Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Innowacja pedagogiczna "Kod do przyszłości"

Innowacja pedagogiczna

Treść

 Innowacja pedagogiczna „Kod do przyszłości” wynika  z aktualnych potrzeb dzieci, wymogów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. Inspiracją jest program edukacyjny "Uczymy dzieci programować", w którym uczniowie z świetlicy będą zdobywać nowe doświadczenia w programowaniu poprzez realizację udostępnionych uczestnikom tego programu materiałów dydaktycznych. Innowacja ma na celu rozwijanie u wychowanków umiejętności logicznego myślenia, umiejętności koncentracji, prezentacji własnego zdania i pomysłu, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, czy umiejętności pracy zespołowej poprzez zabawę, ruch, doświadczanie i eksperymentowanie.

43394