Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Poznajemy Pogórze Ciężkowickie - wycieczka

Poznajemy Pogórze Ciężkowickie - wycieczka

Treść

Dnia 6 czerwca uczniowie kl.I-V wybrali się na wycieczkę, której głównym celem było odkrycie magicznego regionu, jakim jest Pogórze Ciężkowickie – pełenego uroku obszaru zlokalizowanego w północno-zachodniej części Pogórza Środkowobeskidzkiego i otulonego przez Zewnętrzne Karpaty Zachodnie. Region jest cenny przyrodniczo. Znajdują się tu liczne obszarowe formy ochrony przyrody. Wśród nich wyróżniamy parki krajobrazowe: Ciężkowicko-Rożnowski oraz Pasma Brzanki, obszar chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego,

Naszą przygodę rozpoczeliśmy od wizyty od rezerwatu „Skamieniałe Miasto, położonego w Ciężkowicach. Miejsce to jest popularny celem turystycznym ze względu na swoje fascynujące formacje skalne, które przypominają miasto z kamieni.

Rezerwat „Skamieniałe Miasto” wzbogacają liczne legendy i opowieści, które nadają temu miejscu tajemniczy i magiczny charakter, a były nam opowiadane przez naszą Panią przewodnik.  Według jednej z tych legend formacje skalne są rezultatem przemiany mieszkańców miasta w kamienne postaci w ramach kary za ich występki i złe czyny. Te opowieści tworzą jeszcze większą aurę tajemniczości, przyciągając uwagę turystów i pobudzając ich wyobraźnię.

Rezerwat „Skamieniałe Miasto” nie tyl ko zachwyciło nas swoimi niezwykłymi formacjami skalnymi, ale także urzekło pięknymi krajobrazami, obfitością flory i fauny oraz niepowtarzalną atmosferą. 

Jednak poznawanie Pogórza Cieżkowickiego nie zakończyliśmy tylko na rezerwacie, kolejnym punktem naszej podróży była wizyta w Centurm Edukacji Ekologicznej, gdzie uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach dot. flory i fauny Pogórza Cieżkowickiego oraz zwiedzić interaktywną wystawę pt. „ZIEMIA – WODA – POWIETRZE”.

Rozpoczyna się ona strefą powitalną tj. wielowarstwową mapą Pogórza Ciężkowickiego i Jaskinią. W dalszej części ekspozycji znajduje się sala prezentująca charakterystykę powietrza i jego wpływ na życie człowieka. Przechodząc dalej, każdy mógł praktycznie przetestować parametry wody, zobaczyć na własne oczy jej znaczenie w życiu człowieka i wpływ, jaki ma na funkcjonowanie przyrody. Zdecydowanie wywarła ona na uczniach bardzo pozytywne wrażenie, a każdy z nich chciał jak najdłużej zwiedzać wystawę.

Wróciliśmy szczęśliwi i zadowoleni choć z małymi przygodami żołądkowym. Jednak nie zdołały one nam zmącić ogromu pozytywnych wrażeń po wycieczce.

60800